Oferta wyceny nieruchomości - PROFESS

Nieruchomości lokalowych:

 • lokali mieszkalnych
 • lokali użytkowych

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

 • budowlanych
 • rolnych
 • leśnych
 • przemysłowych
 • usługowych

Nieruchomości gruntowych zabudowanych:

 • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
 • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
 • obiektami komercyjnymi (biurowymi, handlowymi, przemysłowymi, magazynowymi)

Ograniczonych praw rzeczowych:

 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • służebności przesyłu
 • służebności gruntowej, w tym służebności drogi koniecznej
 • służebności osobistej
 • prawa użytkowania
Wycena nieruchomości

Nieruchomość lokalowa na rynku wtórnym

Nieruchomość lokalowa na rynku pierwotnym

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana