Wycena ograniczonych praw rzeczowych – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność przesyłu, służebność gruntowa (w tym służebność drogi koniecznej), służebność osobista, prawo użytkowania – Łódź